Aktivitetsprogram 2022
Activities 2022

I anledning Friluftslivets uke 3. - 11. september

 

Lysakerelva - langs oppgraderte stier

 

Både Bærum og Oslo kommune har satset på utbedring av turveiene langs Lysakerelva mellom Bærumsveien og Griniveien. LvVs dugnadsgjeng har hjulpet på bærumsiden. Alle kulturminnene og utsiktene får besøk.

Both municipalities have undertaken repairs and improvements to the trails between Bærumsveien and Griniveien. LvV has run some working bees for Bærum. We visit all the heritage sites and lookouts

Spørsmål / Questions: epost/mail til styret@lvv.no

Sunday September 4
at 1 pm

Meet at: Svingen bridge
over Grinidammen.
Metro Line 2 to
Ekraveien

Tid: søndag 4. september
kl 13.00-15.30

Oppmøte: På Svingenbru over Grinidammen. Østeråsbanen til
Ekraveien T

 

 

 

Tilbake til hjemmesiden

 

l