Holtesag

 

Lysakervassdragets venner
Bli medlem Join up
 

Innmelding

 

Vil du bli medlem i Lysakervassdragets venner og støtte vårt arbeid for å vedlikeholde og utbedre forhold langs Lysakerelva?

Den mest hensiktsmessige måten å bli registrert som medlem på er:

1) Send en epost fra din egen epostkonto til

styret@lvv.no

 med ditt navn, adresse og (helst mobil-)telefonnummer. 

2) Betal årskontingent på kr. 100,- per medlem inn til vår bankkonto: 6051 06 32292

eller

VIPPS til 601092 med merknad "Kontingent"

Hvis det er flere i husstanden som vil betale samtidig, vennligst oppgi i eposten også navnene, epostadressene og mobiltelefonnumrene til de øvrige nye medlemmer.

 

 
sist oppdatert: 2023-11-04 ; webansvarlig: webmaster@lvv.no