Holtesag

Vannføring
Discharge

Det å finne ut hvor mye vann renner nedover ei elv krever en innsats. Det er lett å måle vannstand, men to andre faktorer spiller inn: Bunnprofilen og vannhastigheten. Bunnprofilen skal måles en gang, hastighetsmålinger bør dekke alle forskjellige vannstander tvers over hele elva.

Finding out how much water is flowing down a river takes time and effort. It is straightforward to measure a river's height, but there are two other factors : the bottom profile and the speed of the water. The bottom profile need only be measured once, but the speed is required for a full range of river heights across the full width of the stream.

Dette er gjort ved fotbrua ved Lysejordet:
This has been done by the footbridge at Lysejordet:
Det er tegnet målemerker på brukara nedstrøms på Oslo siden.
A scale has been marked off on the downstream corner of the abutment on the Oslo side of the river.
Bunnprofilen ble sondert fra brua med en stålstav (egentlig en stang fra ett av de gamle fotballmålene som ble liggende ved elva). Stanget ble satt ned mellom plankene på brua, d.v.s. med 15 cm mellomrom over hele bruas 16 meters bredde.
The bottom profile was sounded with a rod (actually a steel crossbar broken off a football goal that had been lying by the river). The rod was lowered to the bottom between each pair of planks on the bridge; every 6 inches across the whole 53 feet
.

Vannhastigheten ble estimert med en tennisball knyttet med en 5-meters line til et lodd som hang over rekkverket. Tiden for ballen å løpe linen ut ble tatt med stoppeklokke. Dette ble gjort for hver halvmeter over brua ved 15 forskjellige vannstander fra 2 cm til 130 cm. Brua ligger skrått over elva og strømretningen varierer så linens retning ble målt med transportør hver gang. På de høyeste vannstandene kan vannhøyden midt i elva ligger mange titallscentimeter over vannstanden målt ved brukara. Dette ble notert. Hastigheten midtstrøms var nesten 4 m/s på det høyeste og under 0,15 m/s ved den laveste.
Water speed was estimated with a tennis ball tied by a 5-meter line to a weight that hang from the handrail down to just above the water. The time for the ball to run out the line was timed with a stopwatch. The measurement was repeated for every half meter across the river and the direction of the line was noted because the bridge lies at an angle across the flow. At strong flows, the water is up to a couple of feet higher in the middle of the stream than at the edge so this was also noted. Speeds midstream were over 11 feet/second at high flows and under 6 inches per second at the lowest flows.

Om vinteren når det er kaldt nok til å danne bunnis blir elva oppstuvet fra en stryk ca. 50 meter nedstrøms. Da bruker vi hastighetsmålinger ved den sterkeste del av strømmen og dybden til å estimere vannføringen.

Nedbørstatistikk
Rainfall statistics
Vannføringsstatistikk
Discharge statistics
Vannføringskurven
Discharge curve (gauge curve)

webmaster@lvv.no

   
cheap jordan shoes louis vuitton outlet cheap jordans louis vuitton outlet sport blue 6s jordan 3 sport blue sac louis vuitton louis vuitton outlet louis vuitton outlet kate spade outlet retro jordans jordan 3 sport blue lebron 12 louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 11 legend blue jordan 3 sport blue louis vuitton outlet lebron 12 louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet kate spade outlet Michael Kors Outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet kate spade outlet Louis Vuitton Outlet cheap jordans louis vuitton outlet louis vuitton outlet retro jordans for sale louis vuitton outlet michael kors outlet sport blue 3s jordan 3 sport blue history of jordan 6s