Vedtektene
Statutes

Styret

Formål

Lysakervassdragets Venner (heretter LvV) skal fremme bevaring av natur-, historie- og kulturmiljøet i og langs Lysaker- og Sørkedalselva og deres tilflytende bekker og elver, som områder for almenn trivsel og bruk.

LvV skal arbeide for en helhetlig forvaltning og utvikling av vassdraget og de tilsluttende områdene ved å trekke lokalkunnskap og -innsats inn i et samarbeid med offentlige etater og organisasjoner med interesse og ansvar for vassdraget.

LvV skal gjøre vassdraget kjent blant publikum gjennom organiserte aktiviteter, gjennom mediene og gjennom faglige utgivelser og uttalelser.

Aims

The Friends of the Lysaker catchment (known by its Norwegian initials, LvV) shall promote the protection of the natural, historic and cultural environment along the Lysaker and Sørkedal Rivers and their tributary rivers and streams, as areas for public enjoyment.

LvV shall work for a comprehensive and integrated management and development of the river system and its adjacent areas by drawing local knowledge and voluntary effort into a cooperation with public authorities and other organisations with an interest and responsibility for the catchment.

LvV shall promote the river system among the general public through organised activities, through the media and by authoritative publications and comments.

michael kors outlet louis vuitton outlet new jordans louis vuitton outlet michael kors outlet concord 11s cheap air jordan michael kors outlet coach outlet online history of jordan 6s jordan 6 history of jordan michael kors outlet Cheap louis vuitton history of jordan 6s kate spade outlet coach outlet online kate spade diaper bag nike kd vii louis vuitton outlet louis vuitton outlet michael kors outlet sport blue 6s louis vuitton outlet michael kors outlet sport blue 6s louis vuitton outlet kate spade outlet beats by dre outlet beats by dre outlet louis vuitton outlet history of jordan 6s louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet Lebron 12 history of jordan 6s kate spade outlet history of jordan 6s jordan 6 history of jordan sport blue 6s