Holtesag

Uttalelser

Lysakervassdragets venner besitter betydelig kompetanse innen vassdragsforvaltning, med særlige kunnskaper om Lysakervassdragets historie, både fra eldre kilder og fra nyere tider, og med egne data fra registreringer og observasjoner langs vassdraget. Ofte mangler slike kunnskaper hos beslutningstakere og myndighetene simpelthen fordi det i dagens situasjon er altfor få mennesker til å håndtere en stadig økende saksmengde.

LvV blir gjort oppmerksom på saker gjennom både direkte henvendelser og kontaktnettet i tilfeller hvor de offisielle kanalene ikke fungerer. Våre uttalelser skal bidra til at saken ender bedre for vassdraget enn forslaget som er lagt frem kunne tilsi.

Siste uttalelsen:

Barketomten, Fossumveien 19, Syd-Fossum

Tidligere uttalelser kan leses også som pdfiler med disse lenkene:

Lilleakerveien 26 [Granfosslokket]
(19-10-2015, Oslo kommune PBE Saksnr 201409362)

Fossumutbyggingen (16-10-2015, Bærum kommune, Saksnr 15/88167)

Veieldende plan for Lysakerbyen (01-10-2015, Oslo kommune, PBE Saksnr 201414295)

Fornebubanen (30-09-2015, Bærum kommune, Saksnr 15/79287)

Barketomten (16-09-2015, Eiksmarka Tennis Klubb)

Snøproduksjon ved Zinober (09-09-2015, NVE Saksnr 200701140)


 
sist oppdatert: 2016-03-10 ; webansvarlig: webmaster@lvv.no