Holtesag

Lysakervassdragets venner
 

Tilbake til hjemmesiden

Kilder til opplysninger om Lysakervassdraget

Forfatter

Utgiver

Tittel

Årstall

LvV- samling

Hans Lemich Juell

 

Kvartmilskart, 2. utgave

1797

fargekopi

Johan Henrich Reichborn

Asker og Bærum Historielags skrifter

Jarskoven – kart 1:2000

1817

se Jar Vel

Lt W. Næser

 

Kart 1: 20 000 – Vestre Aker og Bærum

ca.1865

kopi

Norges geografiske oppmåling

 

Oslo og omegn

1882, 1895, 1907, 1931

fargekopier av østlige delen

Anders Beer Wilse

Norsk Folkemuseum

Wilsesamling

1900-1941

 

Aker kommune

Oslo Plan- og bygningsetatens arkiv

Aker 1:1000 Blad XYZn (X = N/S, Y=Ø/V, Z = A-G, n = 1-10)

1920-1935

kopier

Hans Me(h)lum

Ullernavis

 

30.6.1933

 

Ukjent

Oslo Vann- og avløpsetatens arkiv

Kart over Osdammen ved Bogstadvann

1936

kopi

 

Norges geografiske oppmåling

Nordmarka

1937

Ja
Egil Sæther Videnskapsakademiet The Dykes of the Cambro-Silurian Lowland of Bærum
1947
Ja

Yngve Hauge

 

Bogstad 1649-1772

1955

Ja

Yngve Hauge

 

Bogstad 1733-1955

1962

Ja
Arnljot Eggen Asker og Bærum Budstikke Snarøya før og nå
1960
Ja
Ulf Hansteen Universitetsforlaget Oslo-trakten gjennom 10 000 år
1963
Ja

Hans Geelmuyden

AS Granfos Brug

Granfos Brug 100 år

1969

 

Finn Kinck Hansen

Bærums historielags skrifter nr 18

Om Brukene ved Lysakerelven

1977

kopi
Reidar Holtvedt Gyldendal Sørkedalshistorier    

Eivind Heide

 

Røa

1981

 

Norges geologisk undersøkelse

Kvartærgeologisk kart

Asker

1982

Ja

Sigurd Senje

Cappelen

Naturens nectar

1982

Ja

Eivind Heide

 

Lysakerelva

1983

Ja
Jan Økland
Karen Anna Økland
Universitetsforlaget Oslo rundt langs vann og vassdrag    
Nils Carl Aspenberg Baneforlaget Neste stopp Makrellbekken 1995 Ja

Trygve Christensen

J W Cappelen

Ankerveien – Greveveien – Krokskogveien

1995

Ja
Johannes A Dons,
Olaf Holtedal
Geologisk fører for Oslo-trakten  
1955
Ja
Bodil Stenseth Aschehoug En norsk elite - Nasjonsbyggere på Lysaker 1890-1940 1993 Ja

Johannes A Dons (ed)

Vett & Viten

Oslo-traktenes geologi

1996

Ja

Trygve Christensen

Eget

Sørkedalsvassdraget og Sørkedalen

1997

Ja
Einar Sæterbø et al. Tapir Vassdragshåndboka
1998
Ja
Thv. E. Østbye Jar Vel Jar Vel 1924-1949 1999 Ja

Trygve Christensen,
Geir Engebretsen
Tor Øi

Jar Vel

Boken om Jar, Jar Vel 75 år, 1924-1999

1999

Ja
Jan-Christian Raastad Eget Padleturer i nærmiljøet
24 turer i Oslo og Akershus
  Ja

Rolf Rasch-Engh

Lysaker vel

Lysaker

2000

 

Ida Hvoslef

Aschehoug

Elvelangs

2004

Ja

Terje Solven

Aftenposten Aften

Boms og folk langs Lysakerelva

2005

kopi
Ellen Breirem, Ingrid Røstad Harto,
Cathrine Ulland
Baneforlaget Fra Bogstad til fjorden - Historiebok for barn og voksne om livet langs Vækerøveien og Lysakerelva
2005
Ja

Bård Frydenlund

Norges Banks skriftserie nr 37

Bogstad og Peder Anker - næringsutvikling og investeringer

2005

kopi

Leif Håvard Vikshåland,
Fredrik Bratlie
Dag-Øyvind Engtrø

Byantikvaren i Oslo

Arkeologisk Registrering – Lysakerelva turvei delstrekning F, Gnr 10 Bnr 602 Oslo kommune, Saksnummer: 08/1018

2009

Ja
  Bogstad skole Elva vår 2009 Ja
  Oslo & Bærum kommune Forslag til Kommunedelplan for Lysaker/Sørkedalsvassdraget 2012 Ja
         

 

 
sist oppdatert: 2012-09-04 ; webansvarlig: webmaster@lvv.no
sport blue 6s coach outlet online coach factory outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet michael kors outlet sport blue 3s louis vuitton outlet michael kors outlet cheap jordans michael kors outlet kate spade outlet cheap louis vuitton louis vuitton outlet cheap jordan shoes louis vuitton outlet cheap jordan shoes sport blue 6s jordan shoes cheap louis vuitton sport blue 6s history of jordan 6s lululemon sale louis vuitton outlet louis vuitton outlet kate spade outlet jordan 3 sport blue jordan 3 sport blue history of jordan 6s louis vuitton outlet louis vuitton outlet sport blue 3s legend blue 11s jordan 3 sport blue louis vuitton outlet kate spade outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet sport blue 6s