I dag langs vassdraget
Along the rivers today

o
ppdatert: 2017-10-15 9:45

Holtesag
Vannføring Discharge
Nedbør Precipitation

Nyest måling
Latest reading
11 000

liter/sek
2017-10-10 15 0900 CEST

Endring siden
2017-10-14 1330 CEST

+1 100
liter/sek
Change since last reading

24 timer
Rain 24 hours to 7 am
0 mm

2017-10-15 0700 CEST

Total
siste 7 dogn
34 mm

Last 7 days

Vann-
temperatur
7,0
grader

Annual statistics
(pdf, 200 kb)
LvV arrangerer to vandringer langs Lysakerelva i anledning at Friluftslivet feirer seg selv. Klikk her for detaljer og husk å melde deg på med en epost til styret@lvv.no Friluftslivets uke
2. - 9. september
   
Lysakerelva har hatt minimal vannføring i en uke etter tappelukene på Langlivannet ble senket for å sikre at ikke mudringen av Bogstadvannet førte mye finpartikler nedover elva. På tirsdag 4. juli kunne Vannetaten i Oslo fortelle at lukene skulle åpnes. Siden har vannføringen nesten doblet seg (kl 20 den 6.) og etter enda 12 timer kom enda en dobling slik at vannføringen ligger på normalnivået. utlagt 2017-07-06 rev. 2017-07-07 Mudring av Bogstadvannet
   
Ett nytt nummer av Fodnytt er nå kommet. Med gledelige nyheter om Kommunedelplanen for Lysakervassdraget og en oppfordring. Fodnytt 41
   
LvV deltok med standpå Røa Vels Frivillighetsmesse lørdag 13.5. Det ble litt å diskutere rundt Kommunedelplanen for vassdraget som skal opp i bystyret før sommeren, men oppmerksomheten til publikumet var veldig rettet mot reguleringsplaner for småhusområdet. utlagt 2017-05-12 rev 2017-05-30 Frivillighetsmessen på Røa
   

Hafslund graver, stenger gangbrua på Jar

Hafslund graver ned en ny kabel mellom transformatorstasjonen på Jar og Lilleaker trikkestasjon for å øke strømkapasiteten. I denne forbindelsen blir det stengning av gangbrua på Jar og av turveiene mellom Vestveien og brua. På et møte i kveld ble det enighet om at Hafslund setter opp anvisning 4 steder for å advare turgåere. Stedene er Fådpassasjen, Jar gangtunnelen under Vollsveien, ved huset Fåbro og ved planovergangen ved Vestveien 18. Se Alternative turer.pdf utlagt 2017-04-20

   
Mustad Eiendom har trukket tilbake forslag om et tilbygg til Fåbro. I et brev til Oslo kommune v/Plan og bygningsetaten skriver den nye ledelsen at firmaet satser heller på andre lokaler på Lilleaker og håper på et godt samarbeid om den videre bruken av det vernede huset Fåbro. utlagt 2017-04-20 Ikke noe tilbygg på Fåbro
   

The internet guide to the walking tracks along Lysakerelva that was accessible via John Tibballs' university website has been brought up to date and transferred to LvV's site. It can be accessed here.

En norsk versjon er på trappene ifm LvVs forelesningsserie "Bli kjent med Lysakerelva", som styret har besluttet å starte like etter Påsken. utlagt 2009-02-07 revidert 2009-02-11

On foot along Lysakerelva

 

 
   

 

 
   

 

 

Send ditt bilde fra vassdraget, med dato, sted og ditt navn til webmaster@lvv.no!

Vi legger gjerne ut opplysninger om arrangementer knyttet til vassdraget. Opplysninger sendes
webmaster.

sist oppdatert: 2017-10-15 9:45 ; webansvarlig: webmaster@lvv.no
Startside
Home page

Bli medlem!
Join LvV

Kontakt oss
Contact us

Vassdraget
The catchment

Organisasjon
Organisation

Aktiviteter
Activities

F˛­nytt
Our newsletter

Din mening
Your opinion

Meld fra!
Let us know!

Vannf°ring
Discharge

B°ker og kart
Books and maps

Lenker Links

Uttalelser
Submissions