I dag langs vassdraget
Along the rivers today

o
ppdatert: 2018-12-16 14:26

Holtesag
Vannføring Discharge
Nedbør Precipitation

Nyest måling
Latest reading
2 750

liter/sek
2018-12-16 1340 CET

Endring siden
2018-12-14 1015
CET
+150
liter/sek
Change since last reading

24 timer
Rain 24 hours to 7 am
0,9 mm

2018-12-16 0700 CET

Total
siste 7 dogn
1,0 mm

Last 7 days

Vann-
temperatur
0,3
grader

Nå i et nytt nummer av Fodnytt kan det leses omtaler av flere politiske prosesser som er viktig for vassdrag, samt om en oppfordring til medlemmer å mobilisere for Oslo Miljøhovedstad 2019 med LvVs dugnader og store turdag. Fodnytt 43
   
Med nesten 60 mm nedbør fra fredag til mandag morgen steg elva kraftig. Toppnotering kl 10 i morges var 43 kubikkmeter per sekund, men ut fra utvasking av blad fra elvebredden var vannstanden minst 10 og kanskje 15 cm høyere på nattetimene. Det svarer til knapt 50 kubikkmeter per sekund. Et godt nummer to blant vår 12-årige måleregistreringer. Da ble det en 5-årsflom. utlagt 2018-11-12 5-årsflom og oversvømmelse i Sørkedalen
   
Avgjørelsen i tvisten mellom Bærum kommunen og Fylkesmannen i Oslo og Akershus er blitt kunngjort. Resultatet er 3 mot 1 i kommunens favør. Bare én gruppe hvor det var en liten brøk av eiendommene som FMOA mente skulle bli vernet som grønnstruktur - natur ble gitt denne betegnelse. De øvrige hvor adskillige arealer skulle vernes ble beholdt som hensynssone - natur. Resultatet er det er tilnærmet full utbygging av tomtene som grenser til friarealet langs Lysakerelva blir tillatt, bare man ikke bygger ned stående skog. Her er lenken til departementets avgjørelse. Kommunedelplanen avgjort i Kommunal-departementet
   

Viktigheten av Grinidammen kommer tydelig frem ved at alle fire etater som er bemyndiget i saken har uttalt seg i saken om nedsenkningen av demningen. Mest påfallende er uttalelsen fra Bærum kommune, forfattet av avdelingen for Park, landbruk, natur og kulturvern. Den innebærer kraftig kritikk av kommunens vannetat.

Alle uttalesene kan leses via NVEs aktuelle webside. (Se spalten til høyre på siden!)

Nedsenkning av Grinidammen
   

To av turene i programmet til BNFs Naturfestival går langs Lysakerelva.

Mandag 28.5. leder John Tibballs en 3-timers tur fra Verket, (Grinidammen 1) kl 1730 med tema Natur og industri

Onsdag 30.5. leder Bente Bue og Henning Dypvik en 2,5 timers tur fra Barketomten (Fossumveien 19) kl 1800 med tema Intens vulkansk aktivitet ved Lysakerelva!

Hele programmet får du her

Alle er vedlkomne - til og med osloborgere!

Bærum Natur- og Friluftsråds Naturfestival:

Vann er liv

   
Bærum kommunstyre bestemte onsdag kveld at det ikke blir tennishall på Barketomten på Syd Fossum. Dermed er rundturen langs Lysakerelva mellom Grinibru og Hammerbrua reddet. Planen ville tvunget turveien til en smal passasje mellom en 11-meter høy hall og en fotballbane. Etter sigende var det synet av elva i vårflom på mandag som overbeviste lokalpolitikerne fra Ap om å endre sin stemmegivning fra planutvalgets møte lik etter påsken. utlagt 2018-05-04 Barketomten forblir åpent friområde
   

Seminaret - Forvaltning av urbane vassdrag - arrangert av Elveforumene i Oslo, Bærum og Asker på Forskningsparken i dag ble en meget viktig samling med over 100 deltakere, med mange inspirerende innlegg ikke minst fra vellykkete samarbeid mellom kommuner og private aktører.

Det ble også fokus på Kommunedelplanen for Lysakervassdraget og Oslo kommunens oppfølging. Dessverre kom det ingen stor kunngjøring om hvordan man skal sette sammen en forvaltningsnemnd, men beskjed om at Bymiljøetaten har blitt instruert om å utrede saken. Begge saksbehandlerne deltok. Blant disse ble for vårt hefte fra 2009 "Forvaltning av Lysakervassdraget" etterspurt. Derfor legger vi det ut som pdf-dokument (2,5 Mb). Hvis det skal printes, husk at den er formattert som A5-hefte.

Et vellykket seminar
   

På årsmøtet 21. mars ble det nevnt at Barketomten kunne snart bli tatt opp til ny politisk behandling. Før referatet var ferdigskrevet kom beskjeden mandagen i den stille uken at Bærum kommune skulle ha detaljreguleringssaken opp på planutvalgets møte allerede torsdag (5.4.) I påsken ble derfor beregningene gjennomgått på nytt og en fremstilling av saken for politikerne ble skrevet.
Allerede på torsdag ettermiddag stemte de to største partier i Bærum for å bygge tennishall på Barketomten. Nå er det spørsmål om Fylkesmannen godtar Rådmannens finurlige argumentasjon for at endringene lagt inn i KDP for Lysakerelva i siste liten og uten høring, er lovlige. utlagt 2018-04-03 revidert 2018-04-07

Barketomten:
H + Ap vil bygge tennishall
   

Endelig lå forhold til rette for å montere LvVs nye målestav ved Lysejordet. Godt hjulpet av Gunnar Hol ble den slitesterke skalaen festet til brua med tilskrudde bolter. Delene ble kjøpt inn i oktober, men en sen høstflom med brå overgang til vinterkulde ga ikke noe vindu hvor man kunne arbeide rett ved elvebredde.

Men vi rakk i det minste vårflommen. Nå er den 10 dager forsinket i forhold til et median år. Værvarselet nevner ikke nedbør i de nærmeste ti dager, og da er det en god sjanse for at de store snømengdene i vassdraget bare damper vekk.

En vannføringskurve som angir antall kubikkmeter vann per sekund for enhver vannstand som kan leses fra målestaven, ble utarbeidet på nytt i 2015 etter den største vannføringen i målestasjonens 11 årige historie. Den nye staven dekker vannføringer opp til en beregnet 500-årsflom. utlagt 2018-03-27

Ny målestav

   

Vel, ikke enda, men det er denne uken at vannføringen i Lysakerelva vanligvis begynner å stige fra sitt lave vinternivå. Isen har ihvertfall gått opp, svekket av elvevannet med en temperatur betydelig (0,3 grad) over frysepunktet.

NVE ser nøye på værprognoser. Regn med mange varmegrader vil få snøen til å ta veien mot fjorden i store mengder. Det blir spennende å følge med de kommende ukene.

Vårflom?
   
Årets første nummer av Fodnytt (nr. 42) foreligger. Husk, dersom det skal printes ut, at det er formattert til å passe på ett ark. Bruk booklet format. Fodnytt februar 2018
   
Etter årets årsmøte som holdes på Samfunnshuset Vest på Røa kl 19, onsdag 21. mars, skal vi holde en debatt om den fremtidige forvaltningen av Lysakerelva og de grønne områdene som er så sterkt knyttet til elva. Tema er høyt aktuelt etter fjorårets vedtak i Oslo kommune av Kommunedelplanen for vassdraget. Invitasjonen, som går ut til lokale politikere og interesseorganisasjoner er å lese her

Debattmøte
onsdag 21.3.2018

   
Vinden som blåste natt til mandag (2018-02-12) kan ha ødelagt for nedbørsmålingen. Mye tyder på at ikke alt som falt på måleren forble der frem til måleren ble tømt kl 07. Endringen på snødybden ga heller ikke noe entydig mål for nedbørsmengden. Vi har notert mengden som ble tømt fra måleren. *Upålitelig regnmåling
   

Veiledende plan for det offentlige rom (VPOR) - Lysakerbyen er lagt ut på høring av Oslo kommune, med forlenget uttalelsesfrist 5. februar 2018. Selve planforslaget er en pdf-fil på 65 Mbyte så vi legge ikke ut en direkte lenke, men nøyer oss med å fortelle at det er tilgjengelig på saksinnsyn https://www.innsyn.pbe.oslo.kommune.no under saksnummer 201414295.

VPOR har en mellomstilling i regulering og byplanlegging. Når den først har fått politisk godkjenning, blir den førende for planetatene i sine vurderinger av søknader om utbygging.

Planens forfattere fremhever Lysakerelvas "betydning" for Lysaker / Lilleaker-området som en "rekreativt element", men avslører stor kunnskapsmangel om andre faktorer enn arkitektur og byromsanalyse. For eksempel er flomutsatte områder bare tilfeldig avmerket (i Bærum, men ikke i Oslo), og det er ikke avsatt tilstrekkelige kantsoner selv om behovet for sammenhengende vegetasjonsbelter nevnes.

LvV har levert merknader på vegne av Oslo Elveforum og Bærum Elveforum. Vår hovedkonklusjon at plandokumentet i sin nåværende form er for upålitelig vassdragsfaglig sett til å kunne være retningsgivende for bindende vedtak fra kommunenes side.

VPOR for Lysakerbyen er kommet

VPOR forside

   
Det er blitt rapportert til styret om en ganske skremmende episode hvor en flodbølge forårsaket av manøvrering av demningen på Bogstadvannet fikk vannstanden ved Sandbonn til å stige farlig fort. Les vår brev til NVE hvor episoden kobles til problematikken med nedsenket vannstand i Grinidammen. Flodbølge i Lysakerelva
   

September-oktober har vært en travel tid for høringer om utviklingen av Lysaker / Lilleakerområdet. Vi deler oppfatningen til adm. dir. Olav Lines i Mustad Eiendom at Lysakerbyen var en dårlig betegnelse. Men der slutter LvVs støtte. ME har nemlig lansert en videre utbygging av tomten til Lysaker Kemisk med et 32 meter (10 etasjes) bygg som dekker hele tomten. Les LvVs høringsuttalelse!

Det er ikke bare Mustad som ønsker å bygge stort. 26. september holdt Statens vegvesen et info-møte om det som kalles Kollektivknutepunkt Lysaker. Saken gjelder egentlig planen om å utvide E18 over Lysakerelva ved å heve veibanen til høyden av jernbanen og legge en bussterminal under brua. Med tilkjørselsramper og mer vil Lysakerelva renner i "tunnel" over hele strekningen hvor den i dag renner sørover til fjorden. LvVs uttalelse tar for seg også vern av Sollerudstranda som grøntområde.

Byutvikling ved Lysaker og Lilleaker
   
Lysakerelva har hatt minimal vannføring i en uke etter tappelukene på Langlivannet ble senket for å sikre at ikke mudringen av Bogstadvannet førte mye finpartikler nedover elva. På tirsdag 4. juli kunne Vannetaten i Oslo fortelle at lukene skulle åpnes. Siden har vannføringen nesten doblet seg (kl 20 den 6.) og etter enda 12 timer kom enda en dobling slik at vannføringen ligger på normalnivået. utlagt 2017-07-06 rev. 2017-07-07 Mudring av Bogstadvannet
   
Ett nytt nummer av Fodnytt er nå kommet. Med gledelige nyheter om Kommunedelplanen for Lysakervassdraget og en oppfordring. Fodnytt 41
   
LvV deltok med standpå Røa Vels Frivillighetsmesse lørdag 13.5. Det ble litt å diskutere rundt Kommunedelplanen for vassdraget som skal opp i bystyret før sommeren, men oppmerksomheten til publikumet var veldig rettet mot reguleringsplaner for småhusområdet. utlagt 2017-05-12 rev 2017-05-30 Frivillighetsmessen på Røa
   

Hafslund graver, stenger gangbrua på Jar

Hafslund graver ned en ny kabel mellom transformatorstasjonen på Jar og Lilleaker trikkestasjon for å øke strømkapasiteten. I denne forbindelsen blir det stengning av gangbrua på Jar og av turveiene mellom Vestveien og brua. På et møte i kveld ble det enighet om at Hafslund setter opp anvisning 4 steder for å advare turgåere. Stedene er Fådpassasjen, Jar gangtunnelen under Vollsveien, ved huset Fåbro og ved planovergangen ved Vestveien 18. Se Alternative turer.pdf utlagt 2017-04-20

   
Mustad Eiendom har trukket tilbake forslag om et tilbygg til Fåbro. I et brev til Oslo kommune v/Plan og bygningsetaten skriver den nye ledelsen at firmaet satser heller på andre lokaler på Lilleaker og håper på et godt samarbeid om den videre bruken av det vernede huset Fåbro. utlagt 2017-04-20 Ikke noe tilbygg på Fåbro
   

The internet guide to the walking tracks along Lysakerelva that was accessible via John Tibballs' university website has been brought up to date and transferred to LvV's site. It can be accessed here.

En norsk versjon er på trappene ifm LvVs forelesningsserie "Bli kjent med Lysakerelva", som styret har besluttet å starte like etter Påsken. utlagt 2009-02-07 revidert 2009-02-11

On foot along Lysakerelva

 

 
   

 

 
   

 

 

Send ditt bilde fra vassdraget, med dato, sted og ditt navn til webmaster@lvv.no!

Vi legger gjerne ut opplysninger om arrangementer knyttet til vassdraget. Opplysninger sendes
webmaster.

sist oppdatert: 2018-12-16 14:26 ; webansvarlig: webmaster@lvv.no
Startside
Home page

Bli medlem!
Join LvV

Kontakt oss
Contact us

Vassdraget
The catchment

Organisasjon
Organisation

Aktiviteter
Activities

F˛­nytt
Our newsletter

Din mening
Your opinion

Meld fra!
Let us know!

Vannf°ring
Discharge

B°ker og kart
Books and maps

Lenker Links

Uttalelser
Submissions