I dag langs vassdraget
Along the rivers today

o
ppdatert: 2020-12-05 15:25

Holtesag
Vannføring Discharge
Nedbør Precipitation

Nyest måling
Latest reading
2 900

liter/sek
2020-12-05 1235 CET

Endring siden
2020-12-04 1350
CET
-300
liter/sek
Change since last reading

24 timer
Rain 24 hours to 7 am
1,5 mm

2020-12-05 0700 CET

Total
siste 7 dogn
17,8 mm

Last 7 days

Vann-
temperatur
2,0
grader

   

17.11.2020 Dessverre ble det ikke registrering mellom kl 10 i går og kl 14 i dag. Alle tegn i elvebredden tyder på at vannstanden toppet seg mellom 160 og 165 cm ved vår målestav. Det svarer til en vannføring mellom 48 og 51 kubikkmeter per sekund og dermed det høyeste notert siden 2015. Det var godt at meldingen om fortsatt stigende vannstand ble gitt kl 10 på formiddagen. Da var målestaven dekket opp til 142 cm. Det svarte til 38 kubikkmeter per sekund i vannføring.

02.11.2020 Det ble enda en ny topp for året med dagens elveregistrering. En vannstand på 156 cm tilsvarer en vannføring på vel 45 kubikkmeter per sekund. Vi må tilbake til 19. september 2015 da registreringen var 57 kubikkmeter for å notere siste gang det rant så mye vann i Lysakerelva.

28.10. Det ble en ny årstopp onsdag etter to døgn med ujevnt nedbør, en blanding av regn, byger og yr som ga 40 mm i en uke med nesten 80 mm tilsammen. Vannstand kom opp i 141 cm ved målestaven, noe som tilsvarer 36 kubikkmeter per sekund.

12.10. Jevnt med nedbør i over et døgn på et gjennomvått nedbørsfelt ga en dramatisk stigning i vannføringen overnatt. På 30 timer fra kl 04 lørdag til kl 10 søndag falt det 31,2 mm etter en uke med til sammen 40 mm. Alle forutsetninger er til stede for en middelsflom. Vi kommer nok til å gjenta målinger i ettermiddag, siden flomtoppen nok ikke er nådd. Utlagt 2020-10-12; rev. 2020-11-02

Årstopper i vannføring

 

 

LvV har levert en uttalelse ang. planprogrammet for Granfos.

Mustad Eiendom ønsker en massiv utvikling av området og tegne bygg innen få meter av Lysakerelva, nye bruer over elva og nevner ikke turveimuligheter for å koble turvei L-1 til Kyststien

Uttalelsen (pdf, 4 sider, 440 kb) leses her

Granfos
   

LvV har levert en uttalelse ang. detaljregulering for en utbygging av jordet som ligger nord for Fossum gård i Ankerveien.

Forut for søknaden har grunneieren hogget en rad med store trær som sto langs randen av morenen, ovenfor turveien langs Lysakerelva. Dette må få følger for evt. utbygging i at hus må unngå vinduer og utelys på østsiden av hensyn til naturen langs elva.

Denne elvestrekning er tilholdssted for både bever og fossekall, to ekstemt menneskeskye skapninger.

Uttalelsen leses her

Fossum gård
   

Heftet "Lysakerelva" er til salgs hos Røa Bok og Leker, Vækerøveien 193 B. Det koster kr 150,-/stk

Heftet kan også bestilles ved henvendelse til kasse@lvv.no.

Oppgir antall samt navn og adresse. Forsendelse koster:
1 stk kr 50,-; 2 eller 3 stk kr 90,-; eller 4-6 stk kr 150,-.

Henting kan avtales.

Betalingen
Innbetaling til kontonr: 6051 06 43952
eller
VIPPS: Send til 601092

Husk å gi beskjed om at du har betalt!

Omslag Lysakerelva
   

LvVs 72-sider hefte om Lysakerelva med turguide, øvelser for skoleklasser, samt resultater fra foreningens arbeid gjennom 15 år, går i trykken i dag. Medlemseksemplarer skal bli klar fra mandag til alle som har betalt årskontingent (kr 100,-) innen 26. mars. Kontonummer er 6051 06 32292.

Årsmøtet 30. mars er avlyst. Sakspapirer er sendt ut for elektronisk godkjenning til alle som har betalt inn kontingenten.

Heftet blir til salgs for kr. 150,-, men i disse virusbefengte tider er ikke et utsalgssted avtalt. Utlagt 2020-03-24 rev 2020-03-27

Årsmøtet avlyst
   
Steinraset på Bærumsiden av Lysakerelva 400 meter nord for Bærumsveien har fått Bærum kommune til å stenge turveien. LvV meldte saken inn til kommunen for vel ei uke siden. Nå har Budstikka skrevet om saken med tilbakemelding fra kommunens natur og idrettsavdeling. Turvei L-1 stengt ovenfor Bærumsveien
   
Nå er Fodnytt nr 45 med innkallingen til årsmøte 30. mars lagt ut. Bladet annonserer også vår spennende plan for lansering av LvVs hefte Lysakerelva. Fodnytt og årsmøtet
   

Dagens vannstandsrgistrering er en vekker. Med vårtegn omtalt i både pressen og radio, kan vi langs Lysakerelva også lurer på om vinteren er forbi. Vannføringen er i alle fall like stor som årets største medianverdi, men en vårflommen vanligvis topper seg ved 25 kubikkmeter per sekund, og foreløpig er den bare halvparten.

Vi får se hva februar bringer av kulde og snø. utlagt 2020-01-15

Vårflom i januar?
   
Med julaftens registrering gikk 2019 forbi 2014 som det våteste år siden LvV satte opp sin regnmåler i 2005. Det var særlig de 65 mm på to døgn i slutten av september som tok totalen vekk fra det helt alminnelige til noe uvanlig; at den våte høsten ble forlenget helt inn i romjulen er også uvanlig.
Året 2019 endte med totalt 1078 mm, 11 mm mer enn i 2014.
Nedbørsrekord
   
Dagens elvemåling ble tatt noen timer etter flomtoppen som var flere centimeter høyere enn vår registrering. Den som var nede ved elva grytidlig i morges, så en vannføring på vel 28 000 liter per sekund. Det er to tankbiler hvert sekund! Det var vann nok til en liten oversvømmelse på elvesletta ved Zinoberbru i Sørkedalen. Utlagt 2019-11-20 Høstnedbør og oversvømmelse
   
LvVs uttalelse i denne saken er nå oversendt NVE. Den påpeker at søknaden fra Statnett underslår mye usikkerhet og uviten om Lysejordet. Uttalelsen kan leses her (pdf 450 kB) Uttalelsen om Hamang-Smestad 420 kV kreftoverføring
   

Med et sinnrikt opplegg konstruert fra 2-toms-6-toms planker, diverse jekker og noen løse planker som lå under huset greidde Gunnar Hol å heise vestveggen av Grendehuset opp 65 mm og, enda viktigere, å løfte på plass en gulvbjelke slik at kjøkkengulvet nå ligger vannrett.

Men LvV-styret er ikke overbevist at Grendehuset kan drives videre som vi ønsker. LvV sjekket nemlig med Plan- og bygningsetaten i Oslo om husets status og fikk vite at det må søkes om mye for å lage et lokale med fasilitetene som man ønsker. Dette inkluderer toalett og evt. avløp.

Dette vil ikke si at driften har vært ulovlig. Grendehuset har vært brukt som varmestua til bursdager og andre utearrangementer. Men skulle LvV har det som f.eks. møtelokale, måtte det søkes om ny tillatelse.

PBEs brev kan leses her

Heving Grendehuset,
men kan vi bruke det


   

 

 
   

 

 

Send ditt bilde fra vassdraget, med dato, sted og ditt navn til webmaster@lvv.no!

Vi legger gjerne ut opplysninger om arrangementer knyttet til vassdraget. Opplysninger sendes
webmaster.

sist oppdatert: 2020-12-05 15:25 ; webansvarlig: webmaster@lvv.no
Startside
Home page

Bli medlem!
Join LvV

Kontakt oss
Contact us

Vassdraget
The catchment

Organisasjon
Organisation

Aktiviteter
Activities

Fòðnytt
Our newsletter

Din mening
Your opinion

Meld fra!
Let us know!

Vannføring
Discharge

Bøker og kart
Books and maps

Lenker Links

Uttalelser
Submissions