I dag langs vassdraget
Along the rivers today

o
ppdatert: 2018-03-23 13:50

Holtesag
Vannføring Discharge
Nedbør Precipitation

Nyest måling
Latest reading
790

liter/sek
2018-03-23 1335 CET

Endring siden
2018-03-21 1555 CET

-30
liter/sek
Change since last reading

24 timer
Rain 24 hours to 7 am
0,1 mm

2018-03-23 0700 CET

Total
siste 7 dogn
0,3 mm

Last 7 days

Vann-
temperatur
0,7
grader

Annual statistics
(pdf, 200 kb)

Vel, ikke enda, men det er denne uken at vannføringen i Lysakerelva vanligvis begynner å stige fra sitt lave vinternivå. Isen har ihvertfall gått opp, svekket av elvevannet med en temperatur betydelig (0,3 grad) over frysepunktet.

NVE ser nøye på værprognoser. Regn med mange varmegrader vil få snøen til å ta veien mot fjorden i store mengder. Det blir spennende å følge med de kommende ukene.

Vårflom?
   
Årets første nummer av Fodnytt (nr. 42) foreligger. Husk, dersom det skal printes ut, at det er formattert til å passe på ett ark. Bruk booklet format. Fodnytt februar 2018
   
Etter årets årsmøte som holdes på Samfunnshuset Vest på Røa kl 19, onsdag 21. mars, skal vi holde en debatt om den fremtidige forvaltningen av Lysakerelva og de grønne områdene som er så sterkt knyttet til elva. Tema er høyt aktuelt etter fjorårets vedtak i Oslo kommune av Kommunedelplanen for vassdraget. Invitasjonen, som går ut til lokale politikere og interesseorganisasjoner er å lese her

Debattmøte
onsdag 21.3.2018

   
Vinden som blåste natt til mandag (2018-02-12) kan ha ødelagt for nedbørsmålingen. Mye tyder på at ikke alt som falt på måleren forble der frem til måleren ble tømt kl 07. Endringen på snødybden ga heller ikke noe entydig mål for nedbørsmengden. Vi har notert mengden som ble tømt fra måleren. *Upålitelig regnmåling
   

Veiledende plan for det offentlige rom (VPOR) - Lysakerbyen er lagt ut på høring av Oslo kommune, med forlenget uttalelsesfrist 5. februar 2018. Selve planforslaget er en pdf-fil på 65 Mbyte så vi legge ikke ut en direkte lenke, men nøyer oss med å fortelle at det er tilgjengelig på saksinnsyn https://www.innsyn.pbe.oslo.kommune.no under saksnummer 201414295.

VPOR har en mellomstilling i regulering og byplanlegging. Når den først har fått politisk godkjenning, blir den førende for planetatene i sine vurderinger av søknader om utbygging.

Planens forfattere fremhever Lysakerelvas "betydning" for Lysaker / Lilleaker-området som en "rekreativt element", men avslører stor kunnskapsmangel om andre faktorer enn arkitektur og byromsanalyse. For eksempel er flomutsatte områder bare tilfeldig avmerket (i Bærum, men ikke i Oslo), og det er ikke avsatt tilstrekkelige kantsoner selv om behovet for sammenhengende vegetasjonsbelter nevnes.

LvV har levert merknader på vegne av Oslo Elveforum og Bærum Elveforum. Vår hovedkonklusjon at plandokumentet i sin nåværende form er for upålitelig vassdragsfaglig sett til å kunne være retningsgivende for bindende vedtak fra kommunenes side.

VPOR for Lysakerbyen er kommet

VPOR forside

   
Det er blitt rapportert til styret om en ganske skremmende episode hvor en flodbølge forårsaket av manøvrering av demningen på Bogstadvannet fikk vannstanden ved Sandbonn til å stige farlig fort. Les vår brev til NVE hvor episoden kobles til problematikken med nedsenket vannstand i Grinidammen. Flodbølge i Lysakerelva
   

September-oktober har vært en travel tid for høringer om utviklingen av Lysaker / Lilleakerområdet. Vi deler oppfatningen til adm. dir. Olav Lines i Mustad Eiendom at Lysakerbyen var en dårlig betegnelse. Men der slutter LvVs støtte. ME har nemlig lansert en videre utbygging av tomten til Lysaker Kemisk med et 32 meter (10 etasjes) bygg som dekker hele tomten. Les LvVs høringsuttalelse!

Det er ikke bare Mustad som ønsker å bygge stort. 26. september holdt Statens vegvesen et info-møte om det som kalles Kollektivknutepunkt Lysaker. Saken gjelder egentlig planen om å utvide E18 over Lysakerelva ved å heve veibanen til høyden av jernbanen og legge en bussterminal under brua. Med tilkjørselsramper og mer vil Lysakerelva renner i "tunnel" over hele strekningen hvor den i dag renner sørover til fjorden. LvVs uttalelse tar for seg også vern av Sollerudstranda som grøntområde.

Byutvikling ved Lysaker og Lilleaker
   
Lysakerelva har hatt minimal vannføring i en uke etter tappelukene på Langlivannet ble senket for å sikre at ikke mudringen av Bogstadvannet førte mye finpartikler nedover elva. På tirsdag 4. juli kunne Vannetaten i Oslo fortelle at lukene skulle åpnes. Siden har vannføringen nesten doblet seg (kl 20 den 6.) og etter enda 12 timer kom enda en dobling slik at vannføringen ligger på normalnivået. utlagt 2017-07-06 rev. 2017-07-07 Mudring av Bogstadvannet
   
Ett nytt nummer av Fodnytt er nå kommet. Med gledelige nyheter om Kommunedelplanen for Lysakervassdraget og en oppfordring. Fodnytt 41
   
LvV deltok med standpå Røa Vels Frivillighetsmesse lørdag 13.5. Det ble litt å diskutere rundt Kommunedelplanen for vassdraget som skal opp i bystyret før sommeren, men oppmerksomheten til publikumet var veldig rettet mot reguleringsplaner for småhusområdet. utlagt 2017-05-12 rev 2017-05-30 Frivillighetsmessen på Røa
   

Hafslund graver, stenger gangbrua på Jar

Hafslund graver ned en ny kabel mellom transformatorstasjonen på Jar og Lilleaker trikkestasjon for å øke strømkapasiteten. I denne forbindelsen blir det stengning av gangbrua på Jar og av turveiene mellom Vestveien og brua. På et møte i kveld ble det enighet om at Hafslund setter opp anvisning 4 steder for å advare turgåere. Stedene er Fådpassasjen, Jar gangtunnelen under Vollsveien, ved huset Fåbro og ved planovergangen ved Vestveien 18. Se Alternative turer.pdf utlagt 2017-04-20

   
Mustad Eiendom har trukket tilbake forslag om et tilbygg til Fåbro. I et brev til Oslo kommune v/Plan og bygningsetaten skriver den nye ledelsen at firmaet satser heller på andre lokaler på Lilleaker og håper på et godt samarbeid om den videre bruken av det vernede huset Fåbro. utlagt 2017-04-20 Ikke noe tilbygg på Fåbro
   

The internet guide to the walking tracks along Lysakerelva that was accessible via John Tibballs' university website has been brought up to date and transferred to LvV's site. It can be accessed here.

En norsk versjon er på trappene ifm LvVs forelesningsserie "Bli kjent med Lysakerelva", som styret har besluttet å starte like etter Påsken. utlagt 2009-02-07 revidert 2009-02-11

On foot along Lysakerelva

 

 
   

 

 
   

 

 

Send ditt bilde fra vassdraget, med dato, sted og ditt navn til webmaster@lvv.no!

Vi legger gjerne ut opplysninger om arrangementer knyttet til vassdraget. Opplysninger sendes
webmaster.

sist oppdatert: 2018-03-23 13:50 ; webansvarlig: webmaster@lvv.no
Startside
Home page

Bli medlem!
Join LvV

Kontakt oss
Contact us

Vassdraget
The catchment

Organisasjon
Organisation

Aktiviteter
Activities

F˛­nytt
Our newsletter

Din mening
Your opinion

Meld fra!
Let us know!

Vannf°ring
Discharge

B°ker og kart
Books and maps

Lenker Links

Uttalelser
Submissions